Nowy dzień - nowe doświadczenia

Poznawanie

Poznawanie języka obcego jest długotrwałym procesem i przebiega w podobny sposób w jaki każdy z nas poznawał mowę ojczystą. Najpierw przychodzi rozumienie ze słuchu, potem mówienie, czytanie, pisanie i doskonalenie języka.

Nauka

Nie warto „udziwniać” całego procesu nauczania szybkimi i wiele obiecującymi „cudownymi metodami”. Zainteresowanie rodziców postępami językowymi dzieci jest istotnym elementem motywującym je do dalszej nauki.

Cel

Wykształcenie w dziecku pozytywnego stosunku do nauki języków obcych będzie procentowało chęcią dalszej nauki przez całe jego życie. Osłuchanie się i obycie z językiem tak, aby fakt poznawania tego czy kolejnych języków był naturalny.